Team Members

Gyanendra Kumar Maskey

President 9851177398,9842931344

Purna Kumar Shrestha

Vice President 9842954810

Nibanda Shrestha

Secretary 9851063210

Niraj KC

Treasurer 9851175472, 9841214160

Sirjana Pardhan

member 9860496194

Rajesh Shrestha

Member 9842900000

Dinesh Kumar Katwal

Member 9861159999

Urman Tamang

Member 9842929211

Binod Shrestha

Member 9843900005

Santosh Shrestha

Member 9842895927

Dik Bahadur Shrestha

Member 9852851282

Suresh Shrestha

Member 9842931077

Rajendra Rajbhandari

Member 9842955899

Bal Krishna Shrestha

Financial Advisor 9842936121

Guru Bahadur Basnet

Legal Advisor 9842929318

Nabaraj dahal

office secretary

9862954444

Krishna Rajbhandari

Office Joint Secretary

9863955000

Kumari Basnet

Office Assistant

9862441780